Brojler Ross 308 je robustní, rychle rostoucí brojler s dobou konverzí krmiva a masnou výtěžností.