DOMINANT HNĚDÝ D192 je programem s hnědou barvou peří, lišící se od programu D 102 černými letky a ocasními pery. Je velice oblíben jako finální hybrid pro samozásobitelské chovy domácností v mnoha zemích světa. Předností jsou vysoké parametry snášky nad 300 vajec se světle hnědou barvou skořápky

Tento program je výsledkem křížení červené otcovské populace RIR a mateřské populace Sussex. Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje colorsexing při využití alely „S“ genu stříbrného/zlatého = Silver/gold (S/s), kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu „S“ a je bílý, kdežto jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní „s“ a je hnědá.