DOMINANT KOROPTVÍ D300 je velice atraktivně zbarveným programem připomínajícím plemena Vlaška koroptví nebo Vlaška zlatá s tím rozdílem, že náš program umožňuje sexovat jednodenní kuřata podle rychlosti růstu letek a oproti původnímu plemenu dosahuje výrazně vyšší snášku, a to nad 280 vajec. Další charakteristikou programu je variabilita v barvě skořápky od bílé po světle krémovou. Je velice oblíben jako finální hybrid pro samozásobitelské chovy nejen v Evropě, ale i Asii a Americe. Výchozím genetickým materiálem pro tento program jsou syntetické linie vytvořené z linií hnědě leghornky, rodajlendky a klasické bílé leghornky.

Tento program je výsledkem křížení dvou syntetických populací hnědých leghorn. Otcovská populace je rychle opeřující s alelou recesivního genu „k“   pro rychlost opeřování „K/k“ a mateřská populace je pomalu opeřující s dominantní alelou „K“. Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje feathersexing při využití alel „K/k“, kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu „K“ a je pomalu opeřující a jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní „k“ a je rychle opeřující, což je patrné na letkách jednodenních kuřat.